เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง

???? การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 2 เรื่อง (ร่าง) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับกรรมการการฯ การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย

#งานนโยบายและแผนสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง

------------------------------------------------------------------------

????ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่

สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1

☎️โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155

---------------------------------------------

???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th

???? Website : www.bangkrang.go.th

???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest