หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายธรรมศีกดิ์ เสือนาค
รองปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


นางสาวอาดีละห์ สุระคำแหง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)


นายศราวุธ สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนิชานันท์ กองศิริ
นักจักการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางพัชรี ฉิมน้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชำนาญงาน)
(ช่วยงานกองการศึกษา)


นางสาววชิราภรณ์ จิ๋วเชย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(ช่วยงานกองการศึกษา)


นางสาวอรพรรณ ดีเสมอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,829 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com