หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นางสาววิมลรัตน์ บัวชื่น
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)


นางสาวนงเยาว์ สระป้อมแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายจารุวรรณ เหมือนสุดใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวพัชรา ทาแกง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวพรพรรณ เชิดฉาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นายพิเชษฐ์ จำปาโพธิ์
งานธุรการ


นายชัชวาล สิทธิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,687,316 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com