หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)


นางสาวคณัสนันท์ ลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางนภักรณ์ สระเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวนงชนก วันเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางพรนิภา สมประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวภัทรภรณ์ ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,687,328 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com