หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
พนักงานเทศบาล
Staff
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง


นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ระดับกลาง


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ระดับต้น
 
กองคลัง
 


นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 


นางสาววรินทร วัฒนชาญชัย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
งานการเงินและบัญชี
 


นางสาวณิชารีย์ มาฟู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนนาญงาน


นางสาวภัทราภรณ์ ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจิรนันท์ ม่วงเนย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
งานสถิติการคลัง
 


นางสาวทัตชญา ธัญภัคสิริเดช
นักวิชาการคลังชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.


นางสาววชิราภรณ์ จิ๋วเชย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวรรณ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
งานพัฒนารายได้
 


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.


นางสาวลักขณา ขวากุพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวนิษฐ์ธิมา ทองธัญประจวบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวคณัสนันท์ ลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)


นางนภัสกรณ์ สระเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายธงชัย ชูเนตร
คนงาน
 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน
 


นางสาวเดือนรุ่ง ควรแย้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกัลยา สายแจ่ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวพัชรี สระบัว
เจ้าพนักงานพัสุดชำนาญงาน


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางพรนิภา สมประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 


-ว่าง-
คนงาน


-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวณัฐวดี ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนภสรณ์ เกิดสีดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(กองการศึกษาฯ ช่วยราชการฯ)
 


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,714,658 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434