หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)


ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)


นางสาวณภิภา ด้วงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางเดือนรุ่ง ควรแย้ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางชญาดา นิลสุวรรณ
นักจักการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,845 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com