หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
พนักงานเทศบาล
Staff
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง


นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ระดับกลาง


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ระดับต้น
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นายประยงค์ เพชรยัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานการเจ้าหน้าที่
 


นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวภัศชา ศุภธนิศากาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(กองคลังช่วยราชการสำนักปลัดฯ)


นางชญาดา นิลสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 


นางสาวสุพดา สุรประเสริฐวงศ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
งานธุรการ
 


นางลักขณา ปรีชาพงค์มิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกริษฐา มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวภัทรภร สนั่นเสียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอรอุมา สังข์รุ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)


นางดวงใจ ทองธานี
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)


นายสมบัติ สุขีเดช
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
 


นายสมบัติ สุขีเดช
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)


นายภาวิต สารสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)(ช่วยราชการสำนักปลัดฯ)
 


นางสาวพรทิพย์ ผ่านอ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาววรรณทิชา จันทิม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายวิโรจน์ เพิ่มพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวสาธิมา นิยมปัทมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจตุรพิธ สอนหลง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายสมบัติ สมประสงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ช่วยงานสำนักปลัดฯ)


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
 


นายธีรภัทร์ โพธิ์น้อย
คนงาน


นางสาวสาวิตรี จันทร์โชติ
คนงาน (กายภาพบำบัด)


นางสาวแก้วตา จิ๋วเชย
คนงาน (ประจำศูนย์เฟื้องฟ้า)


นางอุดมศรี ดีเสมอ
นักการภารโรง
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวแสงเดือน เรือนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 


นายทัศนะ พึ่งบุญลือ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปวรวิชย์ บัวด้วง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานนิติการสัญญา
 


นายปัณณ์ สีมันตธรรมกุล
นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
นิติการปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 


นางสาวพรรณนิภา แจ้งคล้อย
ผู้ช่วยนิติกร
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 


นางสาวนิภาภรณ์ พัฒนเกษม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
งานพัฒนาชุมชน
 


นางมนฑิชา บุญเกิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีปานเงิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพรรณฐสร สิฎฐ์ฐานัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิยะดา ดีเสมอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพิชภา อ้นทอง
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายบุญสม เล็กเผือก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 


นายไพรัตน์ สำราญสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติงาน
 


นายประเสริฐ จิตราวัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)


นายธนโชติ ชื่นแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)


นายสุทธิรักษ์ ผ่านอ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,367,449 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434