หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
ประชาชนตำบลบางกร่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำ มีการสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก
 
 
       
ด้านศาสนา ประชากรตำบลบางกร่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 7 วัด ได้แก่

วัดบางกร่าง หมู่ที่ 3

วัดปราสาท หมู่ที่ 4

วัดแคใน หมู่ที่ 5

วัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10
 
วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8  
วัดบางระโหง หมู่ที่ 9
 
วัดโบสถ์ดอนพรหม หมู่ที่ 10    
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดปราสาท

โรงเรียนวัดแคใน

โรงเรียนวัดบางระโหง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55

โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนวัดปราสาท  
โรงเรียนวัดแคใน
 
โรงเรียนวัดบางระโหง  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55
 
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์  
บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์
 
   
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน

สถานีอนามัยตำบลบางกร่าง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
           
 
ป้อมตำรวจชุมชน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง
 
สภ. บางศรีเมือง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
 
มีรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
 
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
หอกระจายข่าวใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 30 แห่ง
 
สายตรวจตำบลบางกร่าง
 
ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
กระท้อน คนท้องถิ่นเรียกว่า กระท้อนห่อ มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานว่า กระท้อนห่อสวนเมืองนนทบุรี มีผิวสวย ผลใหญ่ เนื้อปุ้ยหนา รสหวานยอดเยี่ยมเป็น ที่ประทับใจของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง แหล่งปลูกกระท้อนมากที่สุด คือ ริมคลองอ้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งได้รับการยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงมากที่สุด ต้องมาจากตำบลบางกร่างมีคำเรียกติดปาก คนโดยทั่วไปว่า กระท้อนห่อบางกร่าง
 
 
ตำบลบางกร่าง มีโบราณสถานแห่งชาติที่สำคัญสมัยอยุธยา 1 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมศิลปากร คือ โบราณสถานวัดปราสาท
อยู่ที่บ้านประสาททอง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี โบราณสถานที่สำคัญคือ พระอุโบสถ
เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กศิลปกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลาย ยังมีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุต คือ ผนังด้านข้างทั้งสองด้าน ไม่มีหน้าต่าง มีประตูอยู่ด้านหน้า 3 ประตู ฝาผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝีมือชั้น
สูงสกุลช่างนนทบุรี เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,788 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com