ชื่อ
: นายธะนิต อ่วมอิ่ม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง