ชื่อ
: นายชัยวัฒน์ สว่างศรี
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง