ชื่อ
: นายธนโชติ ชื่นแย้ม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)