ชื่อ
: นายสุทธิรักษ์ ผ่านอ้น
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ)