ชื่อ
: นายจตุรพิธ สอนหลง
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)