ชื่อ
: จ่าสิบเอกณรงค์ คำสำเริง
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกร่าง คนที่ 3
08-1938-2656