ชื่อ
: นายปราโมทย์ บัวน้อย
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ