ชื่อ
: นายสมบัติ สมประสงค์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)