เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

(ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน

1.8 อาชีพ
2.1

2.4

2.8

2.10

2.14 อาชีพ
3. ช่องทางการรับเงินอุดหนุน (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-2446-3434, 0-2446-3567

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest