เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 4 จัดทำโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยนายธรรมศักดิ์ เสือนาค รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง กล่าวรายงาน และ นายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง เป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมกับกำนันตำบลบางกร่าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลบางกร่าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรเข้าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด ได้แก่ ด.ต.ทวีศักดิ์ ไชยเพ็ชร ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองนนทบุรี ด.ต.วุฒิพงษ์ จันโท ผบ.หมู่(ป) สภ.บางศรีเมือง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest