เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (10 ส.ค. 63) หมู่ที่ 6

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (10 ส.ค. 63) หมู่ที่ 6
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563) โดยนายจเร ซุ้นหั้ว ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด, เก็บขยะมูลฝอย, ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ สภ.บางศรีเมืองถึงคลองบางกอกน้อย และถึงซอยบางกร่าง 54 ตลอดเส้นทาง โดยมีนายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest