เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 20 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 20 ตุลาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวสะอาด พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด, เก็บขยะมูลฝอย, ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณวัดปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง รองปลัดฯ ผอ.กอง ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนวัดปราสาท และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest