เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การให้ความรู้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกร่าง (อาชีพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)

การให้ความรู้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกร่าง (อาชีพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกร่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง นำอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่เด็กๆ กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest