เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดนนทบุรี

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดนนทบุรี
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐระดับ AA และ A เทศบาลเมืองบางกร่าง โดย นายธรรมศักดิ์ เสือนาค รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ขึ้นรับโล่และเกียรติบัตร กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest