เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศทะเบียนรายชื่อครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (รับเป็นเงินสด) ประจำปี 2564 (รายชื่อเฉพาะรับเงินสด)

ประกาศการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 (รายชื่อเฉพาะรับเงินสด) ⏰ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่รับความช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร จะเข้าตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ---------------------------------------------------------- ผู้ที่รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด รับที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 5 ท่านต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1️⃣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน (พร้อมรับรองสำเนา)จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบ 2️⃣ หากรับแทน ท่านเตรียมเอกสารแนบ ดังนี้ - หนังสือมอบอำนาจในการรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) - บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ ------------------------------------------ ????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง???????? ------------------------------------------ ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ------------------------------------------ ???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest