เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน จำนวน 5 วัน และยานพาหนะ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำปีงบปร

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest