เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

พิธิเปิดและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

พิธิเปิดและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
พิธิเปิดและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมี พันตำรวจเอกกองสรร ควรระงับกมน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ พันตำรวจโทณัฏฐ์ วิลัยรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง กล่าวรายงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามใน MOU เพื่อยืนยันความร่วมมือ ทางเทศบาลเมืองบางกร่าง มอบหมายให้ นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest