เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ร่วมกับนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จ.นนทบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ 10 ชุด ไข่ไก่ 10 แผง ชุดสู้ภัยโควิด 10 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ชุด ในพื้นที่ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี โดยท่านนายกสุวรรณ โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ --------------------------------------------- ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ #กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 #กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 #ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง ???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest