เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การมอบนโยบายในทางปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการเทศบาลเมืองบางกร่าง

การมอบนโยบายในทางปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการเทศบาลเมืองบางกร่าง
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 ท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมการมอบนโยบายในทางปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการเทศบาลเมืองบางกร่าง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest