เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเล็ก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านการเรียนรู้แบบOn-hand

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเล็ก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านการเรียนรู้แบบOn-hand
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง #ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง ร่วมกันมอบ ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับนม UHT เยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ‍‍‍ เทศบาลเมืองบางกร่างสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเล็ก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านการเรียนรู้แบบ On-han ------------------------------------------ ????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง???????? ------------------------------------------ ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่ #กองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 302 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 330 #กองคลังเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6067 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-497-6068 #ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 095-932-4501 ตลอด 24 ชั่วโมง --------------------------------------------- Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest