เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย วิธี Antigen Test Kit (ATK) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง

การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย วิธี Antigen Test Kit (ATK) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง

การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย วิธี Antigen Test Kit (ATK) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง อสม.ในพื้นที่ ออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผู้ติดเชื้อจะนำข้อมูลผู้ติดเชื้อส่งสาธารณสุขประจำพื้นที่ต่อไป

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest