เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การดำเนินการทำนบเพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ณ คลองวัดปราสาท หมู่ที่ 4

การดำเนินการทำนบเพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ณ คลองวัดปราสาท หมู่ที่ 4

???? การดำเนินงานการทำ ทำนบเพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ณ คลองวัดปราสาท หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ร่วมดำเนินการและมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และได้รับการประสานงานช่วยเหลือจาก พ.อ.บำรุง วิชาธร รองผอ.กอ.รมน.จังหวัด น.บ.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด น.บ. ร่วมดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

-------------------------------------------------------------------------

????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง????????

------------------------------------------------------------------------

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest