เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดประชารังสรรค์

วัดประชารังสรรค์

 

         วัดประชารังสรรค์ เป็นวัดที่สำคัญของตำบลบางกร่าง และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบลอีกด้วย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest