เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดปราสาท

วัดปราสาท

 

         วัดปราสาท เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวตำบลบางกร่าง และตำบลใกล้เคียง เป็นศูนย์รวมจิตรวมใจของชาวบ้าน

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest