หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14.59 น. โดย นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 167 ท่าน