หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2563 (15 พ.ค. 63)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10.43 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน