หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข
 

 
( เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 13.35 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 181 ท่าน