หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2