หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 168  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 184  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 273  
 
ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 425  
 
-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 23 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 [ 9 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 348  
 
  (1)