หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 63 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาบุคลากร งานตรวจสอบภายใน ปีงบ 64 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการตรวจสอบภายในปี 64 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบประเมินตนเอง [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบบรรยายลักษณะงานตรวจสอบภายใน [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
นโยบายการตรวจสอบ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการให้คำปรึกษา [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
กฏบัตร ปี 64 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 64 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)