หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
ระเบียบและกฏหมายท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33552  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 300  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 41925  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 268  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4204  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 331  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 252  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 268  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 292  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 5943  
 
ข้อกฏหมายท้องถิ่น [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 407  
 
พรบ./พรก. [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 292  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,714,646 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434