หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
   
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือ กำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
คู่มืองานตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,799 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com