หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรตำบลบางกร่าง ประจำปี 2562   3 พ.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อบต.บางกร่าง   3 พ.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเผยแพร่สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายการลดความต้องการยาเสพติด   3 พ.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   1 พ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ร่าง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   1 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    29 เม.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแผ่นพับ ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    29 เม.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    29 เม.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   11 เม.ย. 2562 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   9 เม.ย. 2562 108