หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 (28 กันยายน 2563)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่  ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,367,250 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434