หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  
<<
>>
X
รายงานการประชุม (9 กันยายน 2563)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่  ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
ญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ
ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่  ๓  ขั้นลงมติ
ญัตติที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เสนอโดยผู้บริหาร)
ญัตติที่ ๕.๔ เรื่อง การพิจารณามอบครุภัณฑ์ (แบบมีเงื่อนไข) (เสนอโดยผู้บริหาร)(เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๓)
ญัตติที่ ๕.๕ เรื่อง การพิจารณารับมอบที่ดินเป็นทางสาธารณะ (แบบมีเงื่อนไข)(เสนอโดยผู้บริหาร) (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๓)
ญัตติที่  ๕.๖ เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 15.34 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 173 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,551,614 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434