หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (11 สิงหาคม 2563)  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑
วันอังคารที่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ครั้งแรก
เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  การพิจารณาขอขยายเวลาการเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๒  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง จำนวน ๓ ท่าน (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๓  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง จำนวน ๓ ท่าน (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๔  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกร่าง  จำนวน ๒ ท่าน (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๕  การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๒ ท่าน (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๖ การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  


๓.๗ การพิจารณารับมอบที่ดินเป็นทางสาธารณะ (แบบมีเงื่อนไข) (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๘ การพิจารณามอบครุภัณฑ์ (แบบมีเงื่อนไข) (เสนอโดยผู้บริหาร)

๓.๙ การพิจารณาโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เสนอโดยผู้บริหาร)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 03.21 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,367,328 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434