หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอาชีพประเภทคหกรรม (การทำเครื่องดื่มกาแฟโบราณ) วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลบางกร่าง สร้างความสามัคคีในชุมชนตำบลบางกร่างและส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ และ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 20.50 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X