หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒  การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๓  ขออนุมัติยกเลิกมติการพิจารณา ญัตติที่ ๓.๓ การพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เป็น เทศบาลเมืองบางกร่าง
คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๔  ขอความเห็นชอบการพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางกร่าง เป็น เทศบาลเมืองบางกร่าง

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,838,787 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9313-357