หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีญัตติเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
3.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
3.2 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีนางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง, รองนายก, เลขานุการนายก ,ปลัด, รองปลัด ,ผอ.ทุกกอง ,ข้าราชการ, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทน สภ.บางศรีเมือง เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางกร่าง ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,884 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com