หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
*************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  การพิจารณาเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๒
๓.๒ การพิจารณาเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  ๒๕๖๒
๓.๓ การขอความเห็นชอบรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14.02 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 246 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,858 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com