หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
*************************
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  
๓.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.48 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 230 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,687,308 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com