หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่   ๑๕   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่  ๒  แปรญัตติ
วาระที่  ๓  ลงมติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 233 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,879 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com