หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่   ๑๐   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.43 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 227 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,826 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com